hedengrens book shop
Hedengrens bokhandel vid Stureplan, Stockholm


Utställningen Vatten, vågor och tårar handlar om olika synsätt på hav och vatten och innehåller dessa sex bilder, två teckningar och fem målningar. Två målningar hängde i fönstret. Bilderna här är digitala tryck, giclée av utsnitt av mina stora målningar, handkolorerade med citat och dikter av författare och konstnärer,
visades på Hedengrens bokhandel, maj 2011, vid Stureplan i Stockholm.

A Fscroll to the right >>

home

 


catch time

Där man ser som berg skjuta upp i det strömmande vattnet med ett sjudande, som från ett källsprång, är det ett tecken på starkt djup, varifrån dessa bubblor far upp sedan vattnet har slagit emot bottnen; och i kraft av hastigheten i sin uppfart plöjer det sig fram genom det andra vattnet, vänder sig mot den strömmande vattenytan och bryter igenom den med sagda sjudande; varigenom det vinner i vikt, mister sin tidigare kurs och återfaller längs alla linjer runt sitt centrum och ned mot bottnen.

176 (28) V... Leonardo da Vinci


returninto

Havsvinden.
Över ändlösa oceaner framgungar havsvinden  -
breder ut sina vingar i natten och dagen,
höjer och sänker sig
över de eviga havens ödsliga gungande golv.
Det nalkas morgonen
eller det nalkas aftonen
och havsvinden känner i sitt ansikte  -  landvinden.   ­

Klockbojorna tona morgon och aftonsånger,
en kolångares rök
eller en fenecisk beckelds rök dunstar vid horisonterna,
ensam manet gungar med blålsande rötter tidlös
                                                omkring.
Det nalkas afton eller morgon.

Harry Martinson
Natur, 1934.

the branch

hav - du ensammast av alla ändå slå mot kajens sten
i varje nu i alla hamnstäder ett lätt tyg fångat av vinden
därunder din böljande kropp som bär - mottaglig för allt
varje Oddysseus varje Paulus dig överfar försvinnande
det är vid gränsen till dig berättelserna börjar och slutar
hav - du ensam där och plockar upp spillran av liv

sventhomas nordlöf 2011


above

Trappan.
Ska vi leka vattenfall?
Framme vid fösta trappsteget nedåt, svindlar det, det svänger i mitt sinne. Jag koncentrerar blicken och tar mig samman och går alldeles normalt nedför trappan. Jag flyger, svävar ovanför, alldeles ovanför, någon halvmeter uppe i luften. Ser ned på trappan, det forsar och brusar, skvalar, rinner fort fort. - Ska vi leka vattenfall? Jag faller, rasar nedför trappan. Helt oskadad, allt på sina rätta platser och blicken rakt fram. Har jag klarat av att gå i trappan.

Ann Frössénthemoment


Elle n’est pas séparée duciel comma la terre, est toujours en harmonie avec ses couleurs, s’émeut de ses nuances les plus délicates. Elle rayonne sous le soleil et chaque soir semble mourir avec lui.
Marcel Proust, La mer, septembre 1892, ur Les Plaisirs et les Jour, 1896.

Chaque jour, on regardait ca: la mer écrite.
Marguerite Duras

La mer, la plus intacte et ancienne chose du globe.
Tout ce qu’elle  touche est ruine;
Tout ce qu’elle abandonne est nouveauté.
Paul Valéry


När jag målar dånar oceanen. De andra plaskar i badkaret.
Salvador Dalí

within

Solen hade nu kommit ner i horisonten, och
sjöarna bröto sig, purpursvarta nere vid foten, djupt
gröna på branterna, och när kammarna reste sig som
högst, lyste det gräsgrönt, och skummet sprutade och
fräste i solen rött, champagnefärgat,

A Strindberg, I Havsbandet, 1890

Av alla teman i A Strindbergs måleri är vågen och havet de mest och oftast upprepade såsom Vågor, 1893, Hög Sjö, 1894 och Marin med Klippa, 1894. Den sistnämnda finns med i A Keifers skrift utgedd av Collèges de France 2011, som handlar till stor del om att skriva och måla.
A Foutforskat
Täckt av vatten , akryl på duk, 110 x 140 cm, 2011