gallery view
gallery view, ink drawings, each 60 x 75 cm

galleri jacobson
Le Progrès, an exhibition with one painting, four ink drawings and drawings made on the wall

scroll to the right > >

drawings dessins 2007-2010

home


 

 

 

Galleri Jacobson, Stockholm: Ann Frössén (7/3-13/3)

Stockholms gallerivärld är numera att betrakta som en riktig svampskog. Knappt har man lärt sig adresserna till de gallerier som finns så sticker det upp en nytt. Ett av de senaste tillskotten är Galleri Jacobson, som öppnar med en kortare separatutställning med verk av Ann Frössén. Frössén har under lång tid varit sysselsatt med att måla havet, men inte i egenskap av marinmålare. Hennes fokus är egentligen inte människans relation till havet, utan havet som organism, som väsen. Med tanke på havets betydelse för mänsklighetens överlevnad och mötet mellan människor och kulturer är detta kanske inte så underligt. Frössén vänder dock sina konstnärliga instrument inåt, på jakt efter ett vattenlandskap som förenar havet med individens innersta värld. I utställningen på Galleri Jacobson har hon gått ned i format, och använt sig av tuschteckningen som medium. I de stiliserade virvlarna av skumlinjer och vattenbubblor – som till och med sträcker sig utanför bildernas ramar – kan man förnimma något av hur det skulle vara att befinna sig inuti Hokusais stora vågmålning. Det är en enkelhet som samtidigt berusar och skapar djup. Man omsluts och tumlar i nästa ögonblick ut i en okänd rymd. (Adress: Skeppargatan 74)

www.konsten.net ggg Anders Olofsson


 

 

gallery view
gallery view

 


Exposure
Exposure, ink on paper, 60 x 75 cm
Attention
Attention, ink on paper, 60 x 75 cm
ink drawing on the wall
wall drawing, 200 x 170 cm
Mare Magica
Mare Magica, ink on paper, 60 x 75 cm
Internal Journey
Internal Journey, ink on paper, 60 x 75 cm
gallery view
Calme
Calme
Calme, acrylic on canvas, 150 x 130 cm, 2007

invite

invite

 

back