invite card

scroll to the right >

view

Det strömmar längs min nakna sida.
It flows by my naked side.

The exhibition consists of large acrylic paintings and ink drawings, a wall painting
and two videos.

Recent paintings.

Indeed and Wonder - videos.

Norrköpings björn Konsthall.

home

 

 

 

 

gallery view


Frössén påminner om Strindbergs havsvidder.
Ann Frösséns målningar på Galleri Kronan utfärdar stormvarning, men återger också en sjudande mikrovärld som bara avger krusningar på ytan.

När det gäller förmågan att återge vatten, spelar Anders Zorn i en egen division. Sättet att fånga in ljus- och vågspelet i akvareller som Sommarnöje och i Algers hamn har något mirakulöst över sig. Men som realist intresserar han sig uteslutande för möjligheten att komma den fysiska verkligheten nära och man hittar ingen dramatik, som bjuder på symbolik eller allegorier.

Ann Frösséns målningar på Galleri Kronan vittnar om ett temperament som i stället påminner mer om August Strindbergs vindpinade havsvidder.


view


Utställningen heter Det strömmar längs min nakna sida och den innehåller tjugo verk, som på olika sätt beskriver vattnets arkiteknoska egenskaper. I stora akrylmålningar som Return och In this moment häver sig vattenmassorna uppåt med våldsam kraft och vågorna har fångats i ett ögonblick när rörelsen stelnat till något som liknar marmorblock. Färgskalan är gråblå, men bryts av fräsande stråk av titanvitt.
Målningarna byggs genom att lägga på lager av färg - läser att hon kan använda femtio skikt för att åstadkomma känslan av styv kuling.

Det är inte frågan om marinmålning i vanlig bemärkelse utan snarare ett sätt att ge uttryck för olika sidor av ett känsloregister, som omfattar både stormar och finstämd sensualism.

I ett grafiskt blad som Generating luck tycks samma vatten ha granskats genom mikroskop och ytbubblorna antyder en sjudande mikrovärld.

view


Vattnet uppträder ständigt i nya skepnader. Ofta dystopiskt som om en ny apokalyptisk syndaflod är på väg att ta form långt ute över oceanerna, men samma vatten kan ibland likna det sköra mönstret i gammaldags brodyrer.

Ann Frösséns måleri är kanske inte något man förhåller sig till spontant. Det kan verka aningen melodramiskt och dekoraktigt. Men det är inte heller insmickrande och kräver tålmodig "närläsning" för att man ska upptäcka att de häftiga vågrörelserna i hennes målningar inte bara består av vanligt vatten.

Pauli Olavi Kuivanen/ Norrköpings Tidningar, februari 2009

me
Brus, wall painting


view

...back