På Nära Håll - sjönöd.

När man ser mina stora målningar av havets vredgade yta,
är det en så direkt skildring, av mina erfarenheter av livets många sidor,
som jag kan ge.
Kan jag, med min skildring av livet och dess innehåll, få andra att möta
sitt inre och se sig själva för en kort stund?
Jag tror på närheten, det direkta, påtagliga och närvarande.

Fara å färde: miljöhotet vi står inför. Havet är ändligt. En inre
explosion, en stark oro, huvudstupa in i rädslan.
Mitt mest ärliga uttryck som jag funnit, finns i mina bilder. Att
finna styrka inne i det man är rädd för.

Jag har övergått från oljefärg till akrylfärg för det lätta och snabba
handlaget, som en virvelvind. Direkt. Mitt penseldrag torkar på en minut.
Det blir tusentals. Tidens tempo. Vattenbaserad färg för miljön.

Med tuschteckningarna finner jag ett annat rum. Alldeles lugnt.
Tecknar detaljerat, som att brodera. Motivet växer sakta fram.

Ann Frössén i maj 2008.

drawings tuschteckningar

back

Close at hand – shipwreck

The sight of the angry surface of the sea in my large paintings is as close a description of my experiences of life’s manifold aspects as I can give. Can I, through my depiction of life and its content, help others to meet their innermost selves and to reflect on their lives for a brief moment? I believe in proximity, direct, manifest and present.

Danger looms: we face environmental threats. The ocean is finite. An inner explosion, a fearsome anxiety, plunging headfirst into dread. The most honest expression I have found is in my paintings. Drawing strength from what one fears.

I have given up oil paints in favour of acrylic which is better suited to a rapid, whirling brush. The paint dries almost at once. Thousands of brushstrokes. Tempo of the times. Water-based paint for the environment.

With my Indian-ink drawings I find myself in a different world. Totally calm. I draw in great detail, like embroidery. The subject slowly appears on the page.

Ann Frössén May 2008

translation William Jewson